Návrh větrání pod střešní krytinou

obecně, princip:
Naše doporučení je u každé střešní konstrukce se sklonem nad 10° zajistit trvalé odvětrání prostoru pod střešní taškou. Pohyb vzduchu je zajištěn působením větru nebo termickým rozdílem teplot po výšce střechy. Každý pohyb vzduchu je i podmíněn dostatečnou plochou trvale volných průduchů u okapu a hřebenáče střechy. Tento prostor je většinou ohraničen střešní taškou a podstřešní fólií, tzn. vzniklá průběžná spára je většinou tl.30 – 40mm, což je považováno za dostatečnou spáru.

 účel odvětrání:
Účelem odvětrání prostoru pod taškami je odvádět hromaděnou vlhkost za pomocí proudění vzduchu  k hřebeni a dále průduchy ven ze střešního pláště.  Dále proudění vzduchu zabraňuje velkým tepelným napětím mezi vrchním a spodním lícem keramické tašky.  Přesto tyto tepelné šoky keramický střep přenáší velmi dobře a poruchy se nevyskytují.

přívod vzduchu:
Podle DIN EN 4108.  Pro přívod vzduchu u okapu se navrhuje volný ventilační průduch o ploše 2‰ ze střešní plochy, minimálně však 200 cm2 na běžný metr okapu. Tzn. minimální spára mezi střešní latí a podstřešní fólií je u okapu 2cm.

odvod vzduchu:
Průřez volného průduchu u hřebenu je min.0,5‰ plochy střešního pláště. Průřez platí pro obě strany hřebenu. Při nevhodných ventilačních poměrech (malý výškový rozdíl mezi přívodním a odpadním vzduchem) je vhodné zvětšit ventilační průduchy o 100%.

jak zjistit plochy pro výpočet:
U každého větracího prvku Jungmeier je vždy uvedená plocha větracích otvorů, ať se už jedná o větrací tašky, nebo perforované (mikroperforované) těsnící pásy.

nevýhoda větrání:
Při extrémním vlhku vně střechy je možný krátkodobý nepříznivý stav zvýšení vlhkosti z přisávaného vzduchu, zásadně však příznivý vliv odvětrávání jednoznačně převažuje. Dřevěné latě musí být vždy řádně impregnované roztoky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Co způsobí nevětraná střecha:
Ponechaná zkondenzovaná vlhkost, případně zatlačená voda při extrémním větru, by způsobovala zásadní poškozování střešních latí, namrzání tašek v zimním období a hlavně zahnívání střešní nosné konstrukce. Při velké, hlavně trvalé, vlhkosti poškození dřeva nezabrání ani impregnační prostředky.

závěr:   
Hromadění vlhkosti je nečastější a nejzásadnější příčinou poškozování nejen podstřešní konstrukce, ale i veškerých částí stavby. Proto věnujte této oblasti zvýšenou pozornost!

 
Partnerem serveru www.stresnitasky.cz je Kerbo s.r.o. - výrobce sportovního oblečení