Vaše nejčastější otázky
a proč je nákup keramických tašek Jungmeier na Váš dům dobrým obchodem?
otázka: Z čeho jsou nabízené střešní tašky vyrobené Základní stavební materiál ze spraše a jílů se tvaruje a suší. Následným keramickým výpalem získá typickou přírodní červenou barvu, poté se dále vpaluje engoba v různém barevném odstínu. otázka: Jsou s keramickými taškami Jungmeier víceleté zkušenosti? S výrobou keramických střešních tašek má firma z Dolního Bavorska zkušenosti přes 180 let. Firma se nezačala věnovat, v poslední době velmi populární, výrobě keramických zdících bloků. Tímto veškeré své úsilí stále věnuje pouze zdokonalováním tvarů, vzhledu, způsobu odvodnění a povrchové úpravě pálených tašekotázka: Jakou má výhodu keramická taška oproti betonovému provedení? Keramika umožňuje přesnější provedení detailů (přesné zvojené drážky, otvory pro šrouby,...), při výpalu si prvky zachovají velmi přesné rozměry. Tímto se stává krytina těsnější proti pronikání dešťové vody, hlavně za působení silnějšího větru. Keramický střep umožňuje vyrobit i řadu střešních doplňků, tzn.dokončená střecha nemusí být osazená mnohými plastovými doplňky. Keramický střep má svoji životnost na střechách prověřenou stovkami let i bez dříve nepoužívaných engob a glazur, naproti tomu betonové střešní prvky se u nás vyrábějí pouze v posledních letech s uváděnou životností v desítkách letotázka: Je možné tašky použít na střeše v exponovaném větrném místě? Tašky mají již z výroby otvor pro alternativní možnost pojistky proti větru namísto možné spony ušlechtilé oceli. Zdvojené hluboké podélné odvodňovací drážky (COSMO, MONDO L42, EURO 2000) ještě zvýší jistotu při odvodu zafoukané dešťové vody (odtávajícím sněhu).otázka: Je nutné střechu pod taškami provětrávat? Je to nezbytná podmínka správné funkce střešního pláště ze skládaných prvků. Správné větrání prostoru pod krytinou je, kromě jiného, předpokladem pro záruku trvanlivosti a životnosti střešních tašek. Způsob odvětrání a dimenzování průduchů je popsán na jiném místě našich stránek. otázka: Neškodí barevné pigmenty střechy při použití střešní dešťové vody na zálivku zahrady? Barvy engobovaných střešních tašek pocházejí z přírodního materiálu, používané glazury jsou bez příměsi olova. Tímto složením je taška plně recyklovatelná bez dalších škodlivin.otázka: Na jaký minimální sklon mohu použít střešní tašku Jungmeier? Je možné použít tašky Jungmeier na historický (památkový) objekt? Ano, v nabídce je několik typů původních historických tvarů (Karthago, Prejz, Bobrovka), včetně možnosti doplnění vzhledu zabarvením povrchu s charakterem letité patiny. otázka: Nenarušují střešní doplňky Jungmeier celkový vzhled střechy? Každý atypický doplněk vždy narušuje střešní plochu, nabízené doplňky jsou však často z kera- mického střepu ve shodném povrch.provedení. Často a ve větším počtu používané větrací tašky jsou v provedení plochého prvku s omezeným narušením celkového vzhledu. otázka: Je možné použít střešní tašky Jungmeier na stávající konstrukci domu? Ano, několik typů tašek má možnost velkého posunu v odvodňovacích drážkách (až 5cm), je však vždy nutné staticky posoudit stávající stav konstrukce střechy včetně latí. Stejně je nezbytné vždy pamatovat na dostatečné větrání spáry pod krytinou. otázka: Je nezbytné vždy zhotovit krov na míru určitého typu tašky Jungmeier? Nezbytné to není s ohledem na možné max.posuny v drážkách tašek. Je ale vhodnější rozměry krovu "ušít" na míru vhodné vybrané tašce a tímto se přiblížit co nejlepšímu vzhledu střechy. otázka: Jsou nabízené střešní tašky a doplňky nejlevnější na našem trhu? Prvky Jungmeier určitě nedosahují úrovně nejnižší ceny střešních tašek na českém trhu. Cena za střechu není daná jen nákupem materiálu a zhotovením na nový krov, ale i cenou za střechu jako celku v horizontu jejího objektivního využívání (opravy, údržba). otázka: Proč tedy dát na Vaši střechu kvalitnější, keramickou pálenou tašku Jungmeier?
 • Ověřená německá kvalita již po desítky let, nyní za srovnatelné české ceny.
 • Široký výběr tvarů, barev a povrchové úpravy.
 • Velmi těsné drážkové spoje proti pronikání dešťové vody a sněhu i při min.sklonu.
 • Velký výběr keramických střešních doplňků ve vybraných barvách základní tašky.
 • Tvary a povrchy těchto střešních tašek nepodléhají módním vlnám a zachovávají si svůj tradiční vzhed po desítky let.
 • Výrazný a výjmečný vzhled dokončené střešní plochy, včetně variant barevnosti.
 • Keramický střep velmi omezuje kondenzaci vody na spodním líci prvků při střídání teplot.
 • Při spávném položení a vyřešení detailů nebude střešní plášť vyžadovat další investice do oprav.
 • Velká pevnost tašek při nutnosti vstupu na střešní plochu (dodatečné osazení prvků do střechy).
otázka: Kolik bude stát střešní krytina od fy Jungmeier na Vaší střechu? Jednu z nejdůležitějších odpovědí ovlivní několik zásadních parametrů Vaší střechy:
 1. plocha strešního pláště
 2. délka okrajů střechy, hřebene resp.nároží
 3. sklon a tvar střechy
 4. sněhová oblast
 5. počet detailů tzn. doplňků k základní taš
 6. výběr typu střešní tašky a povrchové úpravy
 7. druh plechu na detaily střechy
až to vše bude pohromadě, dáme dohromady cenu za střešní systém Jungmeier
otázka: Je nutné střešní krytinu osadit odbornou firmou? Ano, pokud očekáváme od střechy maximální životnost a správnou funkci. Střešní plášť není pouze střešní taška , ale i řada doplňků a detailů (tzv.kritická místa), které lze vyřešit jen s pomocí zkušeného klempíře. Proto by měl každý prodejce i doporučit zkušenou resp.proškolenou firmu. Kvalitní střešní taška se špatným zpracováním na konstrukci nedělá dobré jméno i prodejci tašek. Nákup vhodné a kvalitní střešní krytiny je důležitý, ale pouze 1.krok ke celkové spokojenosti s vol- bou a osazením krytiny. Střecha je pátá stěna domu s nejvyšším namáháním od klimatických jevů. otázka: Je prodej kvalitních střešních tašek a doplňků to jediné, co pro Vás můžeme udělat? Samozřejmostí je odborná pomoc při výběru vhodného typu a barvy střešní tašky Jungmeier. Po dohodě lze provést odborný dohled nad prováděním střešního pláště z našich produktů, ale pozor !!! odborný dohled musí začít již při laťování plochy střechy, problémy zjištěné ve fázi pokrývačských prací mohou střešní plášť velmi prodražit a kompromisy nejsou vhodným řešením. Kompromisy, neodborná a experimentální řešení nejsou vhodnou volbou pro Vaši střechu. Tak a teď se už začněte opravdu věnovat volbě pro Vaší novou střechu
 
Partnerem serveru www.stresnitasky.cz je Kerbo s.r.o. - výrobce sportovního oblečení